E-ained toidus.
0

Erinevate toiduainete valik kauplustes on viimastel aastatel suurenenud. Eestlane tunneb üha rohkem huvi selle vastu, mida ta sööb.

Paljud pakendatud toiduained sisaldavad lisaaineid, mis peavad olema ka pakendil toodud kas rühma- ja lisaaine nimetusena või Euroopa Liidus kehtiva E-koodi abil.

Mis on E-ained?

Toiduainete lisaained on ained, mida lisatakse toiduainetesse tahtlikult toiduainete töötlemisel eesmärgiga pidurdada nende riknemist, parandada välimust, struktuuri, maitset, aroomi või mõnda muud omadust.

Lisa- ehk e-ained on mitmesuguse päritoluga. Esimeses rühma moodustavad ained, mis on eraldatud toiduainetest või muust elusast ainest. Siia kuuluvad agar-agar (E 406) ja karragenaan (E 407) merevetikatest, letsitiin (E 322) sojaubadest, pektiin (E 440) puuviljadest, naatriumkaseinaat piimast jne.

Teise rühma moodustavad ained, mis esinevad küll toiduainetes, kuid on saadud sünteesimise teel. Neid aineid nimetatakse ka loodusidentseteks. Näitena võib tuua antioksüdandina kasutatava askorbiinhappe (E-300) ja kollase värvaine beetakarotiini (E160a).

Kolmanda rühma moodustavad ained, millel ei ole looduses analoogi. Sellisesse rühma kuuluvad näiteks tehismagusaine sahhariin, antioksüdant butüülhüdroksüanisool (E320) ja paljud teised.

Kas e-ained toidus on ohutud?

Toidu lisaained on ohtlikkuse seisukohast toidumürgistuste, tasakaalustamata toitumise, tööstuslike saasteainete, toiduainetest looduslikult esinevate mürgiste ainete ja pestitsiidide järel alles kuuendal kohal. See aga ei tähenda, et toidu lisaainetele ei pöörata piisavalt tähelepanu.

Tootja peab tervishoiuorganitele teatama, et toidu lisaaine toimib efektiivselt. Lisaainet peab olema võimalik valmis toiduaines määrata ning ta ohutus peab olema tagatud.

Lisaainete ohutust kontrollitakse loomkatsetega ja kui avastatakse mingi oht, on toiduainetesse lubatavad hulgad 100 korda väiksemad nendest , mis loomkatsetes ei tekita enam ohtu.

Samal ajal võivad mõned looduslikud toiduained sisaldada neidsamu aineid ainult 5-50 korda vähem. Nii ei saa me alati öelda, et toiduained, millesse on tahtlikult lisatud lisaaineid, oleksid ohtlikumad kui looduslikud.

Näiteks võivad köögiviljad sisaldada rohke lämmastikväetisega väetamise ja jaheda suve korral suurema koguse nitriteid, kui kasutatakse konservantidena.

Uute lisaainete ohutuse uuringute eest peavad maksma toiduainetetööstuse ettevõtted. See töö on väga pikaajaline ning võib maksta väga suuri summasid. Seepärast eelistatakse kasutada juba testitud lisaaineid.

Eestis juhindutakse Euroopa Liidus kehtestatud nõuetest toidu lisaainete kohta ning loa lisaainete kasutamiseks annab Riigi Tervisekaitse Keskus.

Milleks lisatakse toiduainetesse lisaaineid?

Enamik lisaaineid aitab kas paremini säilitada toiduaine toiteväärtust ja maitset, surub alla ohtlike mikroobide arengu või parandab konsistentsi, maitset ja/või aroomi. On ka selliseid e-aineid, mida lisatakse, et toidukaup tunduks tarbijale ligitõmbavam.

Lisaainete hulka kuuluvad ka kunstlikud magusained, millega magustatud toiduaineid tarvitavad diabeetikud ja inimesed, kellel on probleemiks liigne kehakaal.

Enamikes arenenud riikides on seadusega määratud, milliseid lisaaineid ja millistes kogustes on lubatud kasutada. Need peab ära näitama ka pakendil. Ka Eestis on mõningaid lisaaineid kasutatud aastakümneid, kuid tarbijatel ei ole sellest aimu.

Alates 1. jaanuarist 1995 peavad pakendatud toiduainetel olema näidatud kasutatud lisaained rühma ja lisaaine nimetusega või EL maades kehtiva numbrilise koodiga (E-numbritega).

Enamkasutatavad e-ained toidus.

Lisaained jaotatakse nende toime alusel rühmadesse. Mõni lisaaine võib toimida ka näiteks nii konservandina kui ka antioksüdandina.

Tuntumad lisaainete rühmad on:

  • toiduvärvid E 100 ….E 199
  • konservandid E 200 … E 299
  • antioksüdandid E 300 … E 399
  • emulgaatorid, stabilisaatorid ja paksendajad E 400 … E 499
  • mitmesugused muud e-ained alates E 500


Lisaainete rühmad

Lisaained jaotatakse tulenevalt nende põhifunktsioonist rühmadeks, kuid kuulumine põhirühma ei välista lisaainete teisi funktsioone. Lisaainete rühmad on järgmised:
1) toiduvärvid – ained, mis annavad toidule värvi või parandavad seda;
2) säilitusained ehk konservandid – ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes seda mikrobioloogilise riknemise eest;
3) antioksüdandid – ained, mis pikendavad toiduaine säilimisaega, kaitstes seda oksüdeerumisprotsessidest tingitud riknemise eest (rasva rääsumine, värvuse muutumine ja muud sellised muutused);
4) vahutamisvastased ained – ained, mis väldivad või vähendavad vahu teket;
5) kergitusained või küpsetuspulber – ained või segud, millest vabaneva gaasi tõttu suureneb taigna maht;
6) emulgaatorid – ained, mis muudavad toidus kaks või enam segunematut koostisfaasi homogeenseks emulsiooniks või säilitavad tekkinud emulsiooni;
7) stabilisaatorid – ained, mis säilitavad toidu füüsikalis-keemilist seisundit (sealhulgas kahe või enama segunematu faasi ühtlast dispersiooni) ning säilitavad või tugevdavad toidu värvust;
8) paksendajad – ained, mis suurendavad toiduaine viskoossust;
9) tardained – ained, mis tugevdavad puu- ja köögiviljatoodete konsistentsi või annavad koos želeerivate ainetega tugeva tarde;
10) želeerivad ained – ained, mis annavad toiduainele tarde;
11) paakumisvastased ained – ained, mis vähendavad toiduosakeste kokkukleepuvust;
12) jahu parendajad – ained, mida lisatakse jahule küpsetusomaduste või värvuse parandamiseks;
13) lõhna- ja maitsetugevdajad – ained, mis tugevdavad toidule omast maitset ja lõhna või mõlemat;
14) glaseerained – ained, mida kasutatakse toidu välispinna katmiseks ning mis moodustavad sellel dekoratiivse läikiva või kaitsva kihi;
15) happesuse regulaatorid – ained, mis muudavad või reguleerivad toiduaine happelisust või aluselisust;
16) happed – ained, mis suurendavad toidu happelisust või annavad sellele vajaliku hapu maitse;
17) emulgeerivad soolad – ained, mis dispergeerivad juustuvalke ja soodustavad sellega rasvade ja teiste koostisosade homogeenset jaotumist;
18) magusained – ained (välja arvatud suhkrud), mis annavad toidule magusa maitse;
19) mahuained – ained (välja arvatud õhk ja vesi), mis suurendavad toidu mahtu tema energiasisaldust oluliselt suurendamata;
20) vahustusained – ained, mis võimaldavad gaasilise faasi homogeenset jaotumist toidus;
21) niiskusesäilitajad – ained, mis takistavad toiduaine kuivamist õhu toimel või soodustavad pulbrite lahustumist vesikeskkonnas;
22) propellandid – gaasid (välja arvatud õhk), mis suruvad toidu pakendist välja;
23) pakendamisgaasid – gaasid (välja arvatud õhk), mis surutakse pakendisse enne toidu pakendamist, pakendamise jooksul või pärast pakendamist;
24) modifitseeritud tärklised – keemiliselt töödeldud (kaasa arvatud happe või alusega hüdrolüüsitud või valgendatud) toidutärklis, mis on eelnevalt füüsikaliselt või ensümaatiliselt töödeldud;
25) kandjad – ained, millega lisaaineid lahustatakse, lahjendatakse, dispergeeritakse või töödeldakse mõne teise füüsikalise meetodiga nende kasutamise lihtsustamise eesmärgil, seejuures lisaaine tehnoloogilist funktsiooni muutmata;
26) sekvestrandid – ained, mis seovad toidus metalliioonid kompleksi;

Konservandid

Toiduained võivad rikneda kahel viisil. Esimesel, mis kujutab ohtu inimese tervisele, võivad toiduainetes arenevad bakterid, pärmid või hallitusseened põhjustada toiduinfektsioone või toota mürke. Teisel juhul võib toiduaine riknedes kaotada iseloomuliku maitse, halveneb välimus jne.

Ühed vanimad konservandid on nitritid (E 249 ja E 250), mida esialgselt lisati lihale ja lihatoodetele ilusa roosa värvuse andmiseks. Alles hiljem avastati, et nitritid suruvad alla bakterite, sealhulgas botulismitekitaja elutegevuse.

Tänapäeval on aga teada , et nitritid võivad reageerides toiduainetes erinevate amiinidega anda kantserogeenseid nitrosoamiine. Vaatamata sellele on nitritite kasutamine siiani enamikes maades lubatud, kuna antimikrobiaalset toimet peetakse tähtsamaks kui nitrosoamiinide tekke ohtu. Nitrosoamiinide teket püütakse alla suruda lisades lihatoodetesse C- ja E- vitamiine.

Tuntud konservandid on ka sorbiin- ja bensoehape ning nende soolad, mida leidub ka mõnedes marjades.

Antioksüdandid

Toiduaine võib rikneda, kui halveneb selle maitse, välimus ning väheneb toiteväärtus. Tihti ei kaasne nende muutustega otsest ohtu tervisele, kuid inimesed ei taha selliseid toiduaineid osta. Tüüpiliseks näiteks on kooritud õunte ja kartulite tumenemine ja rasva rääsumine.

Laialdaselt kasutatakse antiöksüdantidena askorbiinhapet (E 300), mida lisatakse vorstidele ja sinkidele, õllele ja limonaadidele jne.

Teiste antioksüdantide grupi moodustavad sulfitid, mis toimivad samal ajal ka konservandina. Eriti laialdaselt kasutatakse neid puu- ja köögiviljade säilitamisel ning töötlemisel, samuti mahla- ja veinitööstuses. Kui sulfiteid on kasutatud, siis peab see olema märgitud ka pakendil. Mõningatel inimestel võivad sulfitid kutsuda esile allergia.

Toiduvärvid

Toidu lisaainetest on just toiduvärvid kutsunud esile kõige negatiivsema hoiaku. Nii mõnedki varem kasutatud toiduvärvid on osutunud ohtlikuks.

Toiduvärve kasutatakse eriti ohtrasti kondiitri- ja karastusjookide tootmisel, lisandina jogurtitele, jäätistele jne.

Toiduvärvide kasutamisega on paljudes riikides liiale mindud. Näiteks USA-s värvitakse umbes pool konservikirssidest punase toiduvärviga. Enne aga pleegitatakse kirsse sulfititega õlgkollaseks. Kokteilikirsse on võimalik värvida ka roheliseks. Suurbritannias värvitakse aga konservherneid ja -ube roheliseks. Laialdaselt on levinud suitsuvorstide värvimine punaseks.

Kollane toiduvärv tartratiin võib kümnest tuhandest inimesest kahel esile kutsuda allergia. Seepärast tasuks võimalusel alati lugeda pakendilt, mis on ilusa värvuse allikaks.

Kunstlikud maitse- ja aroomiained ning nende intensiivistajad

Kui kasutatavaid kunstlikke toiduvärve on paarikümne ringis, siis maitse- ja aroomiaineid on tuhandeid. Toiduainetele lisatakse neid väga väikestes kogustes.

Neil ei ole ka E-numbreid ning ei nõuta nende eraldi väljatoomist pakendil. Nii ei saagi me teada, kui joome mustasõstra-maitselist teed, kas tegemist on kunstliku või loodusliku aroomiga.

Mõningaid aroomiaineid, näiteks kiivi-, banaani-, pirniaroome, osatakse väga hästi sünteesida. Kui lugeda pakendilt, millest on valmistatud kiivisiirup, siis selgub, et naturaalse kiiviga ei ole sellel midagi ühist.

Viinamarjamahla, sidrunhapet, kunstlikku kiiviaroomi, rohelist toiduvärvi ja konservanti sisaldavat vedelikku reklaamitakse meil vahel kui naturaalset.

Üks enamkasutatavaid liha maitsetugevdajaid on naatriumglutamaat, mida on aastatuhandeid rohkesti kasutatud hiina köögis.

Mõningatel inimestel võib aga rohke naatriumglutamaat toidus põhjustada haiguslikke nähtusi – näo ja rindkere punetust või valu, kuumatunnet, peavalu, mis kaovad poole tunni möödudes.

Seda nähtust on hakatud nimetama “hiina restorani sündroomiks”. Avalikkuse survel on hiina restoranid vähendanud selle maitseintensiivistaja koguseid toidus.

Kuidas suhtuda lisaainetesse?

Toiduainete ohutus on tänapäeval arenenud riikides paremini tagatud kui veel mõnikümmend aastat tagasi. Igas riigis koostavad tervishoiuorganid lubatavate lisaainete nimekirja, mis ei pea alati olema ühesugune.

Teadus võib tagada toiduainete ohutuse ainult tänapäeva teadmiste ja analüüsimetoodika tasemel. 100 %-line garantii see ei ole. Nii mõnedki toidu lisaained on kustutatud lubatavate nimekirjast.

Mõned tavalised toiduained võivad põhjustada allergiat. Ennekõike väikestel lastel esineb valguallergiat, seevastu ülitundlikkus e-ainete suhtes on üsna harv. Mõned lisaained võivad põhjustada üksikutel inimestel ülitundlikkusnähte, ehkki teiste jaoks on nad ohutud.

Inimesed, kes on allergilised aspiriini suhtes, võivad reageerida ka toidus kasutatavatele bensoe- ja sorbiinhappele. Reaktsiooni võivad tekitada ka pohlades ja jõhvikates leiduv bensoe-ja sorbiinhape. Sellisele ülitundlikkusele liitub tavaliselt ka asovärvaine allergia.

Aspiriinist, bensoe- ja sorbiinhappest ning asovärvainetest võib tekkida tursed, hingamisvaevused ja muud tervisehäired. Sulfitid ja antioksüdandid BHA ja BHT võivad tekitada erilaadseid allergiareaktsioone, eriti astmaatikud on tundlikud sulfitite ja teiste väävliühendite suhtes.

Siinkohal on loetletud mõned lisaained, mis võivad ülitundlikkusnähte tekitada:

Asovärvid

E102 Tartrasiin
E110 Paraoranzh
E123 Amarant
E124 Uuskoshenill
E151 Briljantmust

Säilitusained

E200 Sorbiinhape
E201 Naatriumsorbaat
E202 Kaaliumsorbaat
E210 Bensoehape
E211 Naatriumbensoaat
E214-219 Hüdroksübensoaadid
E220-227 Väävlishape ja sulfitid

Antioksüdandid

E320 Butüülhüdroksüanisool (BHA)
E321 Butüülhüdroksütolueen (BHT)

 E-ained tabelina

Lisaaine nimetusNumbriline tunnus E number2Lisaaine rühm
123
Kurkumiin (75 300)3E 100Toiduvärv
Riboflaviin, riboflaviin-5´-fosfaatE 101Toiduvärv
Tartrasiin (19 140)E 102Toiduvärv
Kinoliinkollane, Quinoline Yellow (47 005)E 104Toiduvärv
Päikeseloojangukollane, Sunset Yellow FCF, oran˛kollane S (15 985)E 110Toiduvärv
Karmiin, karmiinhape, Cochineal (75 470)E 120Toiduvärv
Asorubiin, karmoisiin (14 720)E 122Toiduvärv
Amarant (16 185)4E 123Toiduvärv
Erkpunane 4R, Ponceau 4RCochineal Red A(16 255)E 124Toiduvärv
Erütrosiin (45 430)4E 127Toiduvärv
Punane 2G, Red 2G (18 050)4E 128Toiduvärv
Võlupunane AC, Allura Red AC  (16 035)E 129Toiduvärv
Patentsinine V, Patent Blue V (42 051)E 131Toiduvärv
Indigokarmiin, indigotiin (73 015)E 132Toiduvärv
Briljantsinine FCF, Brilliant Blue FCF (42 090)E 133Toiduvärv
Klorofüll (75 810), klorofülliinid (75 815)E 140Toiduvärv
Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid (75 815)E 141Toiduvärv
Roheline S, Green S (44 090)E 142Toiduvärv
Karamell, karamell IE 150aToiduvärv
Sulfitkaramell, karamell IIE 150bToiduvärv
Ammooniumkaramell, karamell IIIE 150cToiduvärv
Ammooniumsulfitkaramell, karamell IVE 150dToiduvärv
Briljantmust BN, Brilliant Black BN, must PN,Black PN (28 440)E 151Toiduvärv
Taimne süsiE 153Toiduvärv
Pruun FK4E 154Toiduvärv
Pruun HT, Brown HT (20 285)E 155Toiduvärv
Karoteenid:
1) karoteenide segud (75 130),
2) beeta-karoteen (40 800)
E 160aToiduvärv
Annaato, biksiin, norbiksiin (75 120)4E 160bToiduvärv
Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiinE 160cToiduvärv
LükopeenE 160dToiduvärv
ß-apo-8´-karotenaal (C 30) (40 820)E 160eToiduvärv
ß-apo-8´-karoteenhappe etüülester  (40 825)E 160fToiduvärv
LuteiinE 161bToiduvärv
Kantaksantiin4E 161gToiduvärv
BetaniinE 162Toiduvärv
AntotsüaanidE 163Toiduvärv
Kaltsiumkarbonaat (77 220) ja kaltsiumvesinikkarbonaatE 170pinnatoiduvärv, paakumisvastane aine, stabilisaator
Titaandioksiid (77 891)E 171Toiduvärv
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid (77491, 77492, 77499)E 172Toiduvärv
Alumiinium4E 173Toiduvärv
HõbeE 174Toiduvärv
KuldE 175Toiduvärv
Litoolrubiin BK4E 180Toiduvärv
SorbiinhapeE 200Säilitusaine
KaaliumsorbaatE 202Säilitusaine
KaltsiumsorbaatE 203Säilitusaine
BensoehapeE 210Säilitusaine
NaatriumbensoaatE 211Säilitusaine
KaaliumbensoaatE 212Säilitusaine
KaltsiumbensoaatE 213Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaatE 214Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisoolE 215Säilitusaine
Propüül-p-hüdroksübensoaatE 216Säilitusaine
Propüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisoolE 217Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaatE 218Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisoolE 219Säilitusaine
VääveldioksiidE 220Säilitusaine, antioksüdant
NaatriumsulfitE 221Säilitusaine, antioksüdant
NaatriumvesiniksulfitE 222Säilitusaine, antioksüdant
NaatriumdisulfitE 223Säilitusaine, antioksüdant
KaaliumdisulfitE 224Säilitusaine, antioksüdant
KaltsiumsulfitE 226Säilitusaine, antioksüdant
KaltsiumvesiniksulfitE 227Säilitusaine, antioksüdant
KaaliumvesiniksulfitE 228Säilitusaine, antioksüdant
BifenüülE 230Säilitusaine
OrtofenüülfenoolE 231Säilitusaine
NaatriumortofenüülfenolaatE 232Säilitusaine
NisiinE 234Säilitusaine
NatamütsiinE 235Säilitusaine
HeksametüleentetraamiinE 239Säilitusaine
DimetüüldikarbonaatE 242Säilitusaine
KaaliumnitritE 249Säilitusaine
NaatriumnitritE 250Säilitusaine, värvifiksaator
NaatriumnitraatE 251Säilitusaine, värvifiksaator
KaaliumnitraatE 252Säilitusaine, värvifiksaator
ÄädikhapeE 260säilitusaine, happesuse regulaator
KaaliumatsetaadidE 261säilitusaine, happesuse regulaator
Naatriumatsetaadid:
1) naatriumatsetaat
2) naatriumatsetaadi ja äädikhappe kompleks
E 262Säilitusaine, happesuse regulaator, sekvestrant
KaltsiumatsetaatE 263Säilitusaine, stabilisaator, happesuse regulaator
Piimhape (L-, D-, DL-)E 270happesuse regulaator
PropioonhapeE 280Säilitusaine
NaatriumpropionaatE 281Säilitusaine
KaltsiumpropionaatE 282Säilitusaine
KaaliumpropionaatE 283Säilitusaine
BoorhapeE 284Säilitusaine
Naatriumtetraboraat (booraks)E 285Säilitusaine
SüsinikdioksiidE 290Pakendusgaas
Õunhape (DL-)E 296happesuse regulaator
FumaarhapeE 297happesuse regulaator
Askorbiinhape (L-)E 300antioksüdant
NaatriumaskorbaatE 301antioksüdant
KaltsiumaskorbaatE 302antioksüdant
Rasvhapete askorbüülestrid:
1) askorbüülpalmitaat
2) askorbüülstearaat
E 304antioksüdant
TokoferoolikontsentraatE 306antioksüdant
Alfa-tokoferoolE 307antioksüdant
Gamma-tokoferoolE 308antioksüdant
Delta-tokoferoolE 309antioksüdant
PropüülgallaatE 310antioksüdant
OktüülgallaatE 311antioksüdant
DodetsüülgallaatE 312antioksüdant
IsoaskorbiinhapeE 315antioksüdant
NaatriumisoaskorbaatE 316antioksüdant
Butüülhüdroksüanisool (BHA)E 320antioksüdant
Butüülhüdroksütolueen (BHT)E 321antioksüdant
LetsitiinE 322antioksüdant, emulgaator
NaatriumlaktaatE 325antioksüdandi võimendaja, niiskusesäilitaja, mahuaine
KaaliumlaktaatE 326antioksüdandi võimendaja, happesuse regulaator
KaltsiumlaktaatE 327happesuse regulaator, jahu parendaja
SidrunhapeE 330happesuse regulaator, antioksüdant, sekvestrant
Naatriumtsitraadid:
1) naatriumdivesiniktsitraat
2) naatriumvesiniktsitraat
3) naatriumtsitraat
E 331happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator
Kaaliumtsitraadid:
1) kaaliumdivesiniktsitraat
2) kaaliumvesiniktsitraat
E 332happesuse regulaator, sekvestrant, stabilisaator
Kaltsiumtsitraadid:
1) kaltsiumdivesiniktsitraat
2) kaltsiumvesiniktsitraat
3) kaltsiumtsitraat
E 333happesuse regulaator, tardaine, sekvestrant
Viinhape [(L) (+)-]E 334happesuse regulaator, sekvestrant, antioksüdant
Naatriumtartraadid:
1) naatriumvesiniktartraat
2) naatriumtartraat
E 335stabilisaator, sekvestrant
Kaaliumtartraadid:
1) kaaliumvesiniktartraat
2) kaaliumtartraat
E 336stabilisaator, sekvestrant
NaatriumkaaliumtartraatE 337stabilisaator, sekvestrant
OrtofosforhapeE 338antioksüdant
Naatriumfosfaadid:
1) naatriumdivesinikfosfaat
2) dinaatriumvesinikfosfaat
3) trinaatriumfosfaat
E 339happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaaliumfosfaadid:
1) kaaliumdivesinikfosfaat
2) dikaaliumvesinikfosfaat
3) trikaaliumfosfaat
E 340happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaltsiumfosfaadid:
1) kaltsiumvesinikfosfaat
2) dikaltsiumfosfaat
3) trikaltsiumfosfaat
E 341happesuse regulaator, jahu parendaja, tardaine, kergitusaine, paakumis- vastane aine, veesiduja
Magneesiumfosfaadid:
1) magneesiumdivesinikfosfaat
2) magneesiumvesinikfosfaat
E 343happesuse regulaator, paakumisvastane aine
Naatriummalaadid:
1) naatriumvesinikmalaat
2) naatriummalaat
E 350happesuse regulaator, niiskusesäilitaja
Kaaliummalaadid:
1) kaaliumvesinikmalaat
2) kaaliummalaat
E 351happesuse regulaator
Kaltsiummalaadid:
1) kaltsiumvesinikmalaat
2) kaltsiummalaat
E 352happesuse regulaator
MetaviinhapeE 353happesuse regulaator
KaltsiumtartraatE 354happesuse regulaator
AdipiinhapeE 355happesuse regulaator
NaatriumadipaadidE 356happesuse regulaator
KaaliumadipaadidE 357happesuse regulaator
MerevaikhapeE 363happesuse regulaator
AmmooniumtsitraatE 380happesuse regulaator
Kaltsiumdinaatriumetüleendiamiintetraatsetaat (EDTA kaltsiuminaatriumisool)E 385antioksüdant, säilitusaine, sekvestrant
AlgiinhapeE 400Paksendaja, stabilisaator
NaatriumalginaatE 401paksendaja, stabilisaator, ˛eleeriv aine
KaaliumalginaatE 402Paksendaja, stabilisaator
AmmooniumalginaatE 403Paksendaja, stabilisaator
KaltsiumalginaatE 404paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine, vahutamisvastane aine
PropüleenglükoolalginaatE 405Paksendaja, emulgaator
AgarE 406paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
KarrageenE 407paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
Tselluloosi sisaldav karrageenE 407aPaksendaja
JaanileivapuujahuE 410Paksendaja, stabilisaator
GuarkummiE 412Paksendaja, stabilisaator
TragakantE 413emulgaator, stabilisaator, paksendaja
KummiaraabikE 414Paksendaja, stabilisaator
KsantaankummiE 415Paksendaja, stabilisaator
KaraiakummiE 416Paksendaja, stabilisaator
TarakummiE 417Paksendaja, stabilisaator
GellankummiE 418paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Sorbitool5:
1) tahke sorbitool
2) sorbitoolisiirup
E 420magusaine, niiskusesäilitaja, sekvestrant, emulgaator
Mannitool5E 421magusaine, paakumisvastane aine
GlütseroolE 422niiskusesäilitaja
Rivieri titaanjuur
1) Rivieri titaanjuure jahu
2) Rivieri titaanjuurest saadud glükomannaan
E 425paksendaja, stabilisaator, emulgaator, želeeriv aine
Polüoksüetüleen(40)stearaatE 431emulgaator
Polüsorbaat 20E 432emulgaator
Polüsorbaat 80E 433emulgaator
Polüsorbaat 40E 434emulgaator
Polüsorbaat 60E 435emulgaator
Polüsorbaat 65E 436emulgaator
Pektiinid:
1) pektiin
2) amiiditud pektiin
E 440paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Fosfatiidhappe ammooniumisooladE 442emulgaator
SahharoosdiatsetaatheksaisobutüraatE 444emulgaator, stabilisaator
Kampoli glütseroolestridE 445emulgaator, stabilisaator
Difosfaadid:
1) dinaatriumdivesinikdifosfaat
2) trinaatriumvesinikdifosfaat
3) naatriumdifosfaat
4) dikaaliumdivesinikfosfaat
5) kaaliumdifosfaat
6) dikaltsiumdifosfaat
7) kaltsiumdivesinikdifosfaat
E 450emulgaator, stabilisaator, happesuse regulaator, kergitusaine, sekvestrant, veesiduja
Trifosfaadid:
1) pentanaatriumtrifosfaat
2) pentakaaliumtrifosfaat
E 451sekvestrant, happesuse regulaator
Polüfosfaadid:
1) naatriumpolüfosfaat
2) kaaliumpolüfosfaat
3) naatriumkaltsiumpolüfosfaat
4) kaltsiumpolüfosfaat
E 452emulgaator, stabilisaator, sekvestrant, veesiduja
Beeta-tsüklodekstriinE 459stabilisaator
Tselluloos:
1) mikrokristalne tselluloos
2) pulbertselluloos
E 460emulgaator, paakumisvastane aine
MetüültselluloosE 461emulgaator, stabilisaator, paksendaja
HüdroksüpropüültselluloosE 463emulgaator, stabilisaator, paksendaja
HüdroksüpropüülmetüültselluloosE 464emulgaator, stabilisaator, paksendaja
MetüületüültselluloosE 465emulgaator, stabilisaator, paksendaja, vahustusaine
Naatriumkarboksümetüültselluloos, karboksümetüültselluloosE 466Paksendaja, stabilisaator
Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloosE 468Paksendaja
Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloosE 469Paksendaja
Rasvhapete soolad:
a) rasvhapete naatriumi-, kaaliumi- ja kaltsiumisoolad
b) rasvhapete magneesiumisoolad
E 470emulgaator, stabilisaator, paakumisvastane aine
Rasvhapete mono- ja diglütseriididE 471emulgaator, stabilisaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid:
a) äädikhappega
b) piimhappega
c) sidrunhappega
d) viinhappega
e) mono-ja diatsetüülviinhappega
f) äädik- ja viinhappe seguga
E 472emulgaator, stabilisaator, sekvestrant
Rasvhapete sahharoosestridE 473emulgaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestridE 474emulgaator
Rasvhapete polüglütseroolestridE 475emulgaator
Ritsinoolhappe polüglütseroolestridE 476emulgaator
Rasvhapete propüleenglükoolestridE 477emulgaator
Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriididE 479bemulgaator
NaatriumlaktülaadidE 481emulgaator, stabilisaator
KaltsiumlaktülaadidE 482emulgaator, stabilisaator
StearüültartraatE 483jahu parendaja
SorbitaanmonostearaatE 491emulgaator
SorbitaantristearaatE 492emulgaator
SorbitaanmonolauraatE 493emulgaator
SorbitaanmonooleaatE 494emulgaator
SorbitaanmonopalmitaatE 495emulgaator
Naatriumkarbonaadid:
1) naatriumkarbonaat
2) naatriumvesinikkarbonaat
3) naatriumkarbonaadi ja naatriumvesinikkarbonaadi segu 1:1
E 500happesuse regulaator, kergitusaine, paakumisvastane aine
Kaaliumkarbonaadid:
1) kaaliumkarbonaat
2) kaaliumvesinikkarbonaat
E 501happesuse regulaator, stabilisaator
Ammooniumkarbonaadid:
1) ammooniumkarbonaat
2) ammooniumvesinikkarbonaat
E 503happesuse regulaator, kergitusaine
Magneesiumkarbonaadid:
1) magneesiumkarbonaat
2) magneesiumvesinikkarbonaat
E 504happesuse regulaator, paakumisvastane aine, stabilisaator
SoolhapeE 507happesuse regulaator
KaaliumkloriidE 508Tardaine
KaltsiumkloriidE 509Tardaine
MagneesiumkloriidE 511Tardaine
TinakloriidE 512antioksüdant
VäävelhapeE 513happesuse regulaator
Naatriumsulfaat ja naatriumvesiniksulfaatE 514happesuse regulaator
Kaaliumsulfaat ja kaaliumvesiniksulfaatE 515happesuse regulaator
KaltsiumsulfaatE 516jahu parendaja, sekvestrant, tardaine
AmmooniumsulfaatE 517jahu parendaja, stabilisaator
AlumiiniumsulfaatE 520Tardaine
AlumiiniumnaatriumsulfaatE 521Tardaine
AlumiiniumkaaliumsulfaatE 522happesuse regulaator, stabilisaator
AlumiiniumammooniumsulfaatE 523stabilisaator, tardaine
NaatriumhüdroksiidE 524happesuse regulaator
KaaliumhüdroksiidE 525happesuse regulaator
KaltsiumhüdroksiidE 526happesuse regulaator, tardaine
AmmooniumhüdroksiidE 527happesuse regulaator
MagneesiumhüdroksiidE 528happesuse regulaator, stabilisaator
KaltsiumoksiidE 529happesuse regulaator, jahu parendaja
MagneesiumoksiidE 530paakumisvastane aine
Naatriumheksatsüanoferraat(II)E 535paakumisvastane aine
Kaaliumheksatsüanoferraat(II)E 536paakumisvastane aine
Kaltsiumheksatsüanoferraat(II)E 538paakumisvastane aine
NaatriumalumiiniumfosfaatE 541happesuse regulaator, emulgaator
Amorfne ränidioksiidE 551paakumisvastane aine
KaltsiumsilikaatE 552paakumisvastane aine
Magneesiumsilikaadid:
1) magneesiumsilikaat
2) magneesiumtrisilikaat
E 553apaakumisvastane aine
Talk (asbestivaba)E 553bpaakumisvastane aine
NaatriumalumiiniumsilikaatE 554paakumisvastane aine
KaaliumalumiiniumsilikaatE 555paakumisvastane aine
KaltsiumalumiiniumsilikaatE 556paakumisvastane aine
BentoniitE 558paakumisvastane aine
Alumiiniumsilikaat, kaoliinE 559paakumisvastane aine
RasvhappedE 570stabilisaator, glaseeraine, vahutamisvastane aine
D(-)glükoonhapeE 574happesuse regulaator, kergitusaine
GlükoondeltalaktoonE 575happesuse regulaator, kergitusaine
NaatriumglükonaatE 576sekvestrant
KaaliumglükonaatE 577sekvestrant
KaltsiumglükonaatE 578happesuse regulaator, tardaine
Raud(II)glükonaatE 579stabilisaator
Raud(II)laktaatE 585stabilisaator
L(+)glutamiinhapeE 620lõhna- ja maitsetugevdaja
NaatriumvesinikglutamaatE 621lõhna- ja maitsetugevdaja
KaaliumvesinikglutamaatE 622lõhna- ja maitsetugevdaja
KaltsiumglutamaatE 623lõhna- ja maitsetugevdaja
AmmooniumvesinikglutamaatE 624lõhna- ja maitsetugevdaja
MagneesiumglutamaatE 625lõhna- ja maitsetugevdaja
GuanüülhapeE 626lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-guanülaatE 627lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5′-guanülaatE 628lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-guanülaatE 629lõhna- ja maitsetugevdaja
InosiinhapeE 630lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-inosinaatE 631lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5′-inosinaatE 632lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-inosinaatE 633lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-ribonukleotiididE 634lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-ribonukleotiididE 635lõhna- ja maitsetugevdaja
Glütsiin ja tema naatriumisoolE 640lõhna- ja maitsetugevdaja
TsinkatsetaatE 650lõhna- ja maitsetugevdaja
DimetüülpolüsiloksaanE 900vahutamisvastane aine, emulgaator, paakumisvastane aine
MeevahaE 901Glaseeraine
Candelilla vahaE 902Glaseeraine
KarnaubavahaE 903Glaseeraine
ShellakE 904Glaseeraine
Mikrokristalne vahaE 905Glaseeraine
Montaanhappe estridE 912Glaseeraine
Oksüdeeritud polüetüleenvahaE 914Glaseeraine
L-tsüsteiinE 920jahu parendaja
KarbamiidE 927bjahu parendaja
ArgoonE 938pakendusgaas
HeeliumE 939pakendusgaas
LämmastikE 941pakendusgaas
DilämmastikmonooksiidE 942Propellant
ButaanE 943apropellant
2-metüülpropaanE 943bpropellant
PropaanE 944Propellant
HapnikE 948pakendusgaas
VesinikE 949pakendusgaas
Atsesulfaamkaalium (atsesulfaam K) 5E 950Magusaine
Aspartaam5E 951magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Tsüklamiinhape ja tema naatriumi- ning kaltsiumisool5E 952Magusaine
Isomalt (isomaltitool)5E 953magusaine, paakumisvastane aine, mahuaine, glaseeraine
Sahhariin ja tema naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisool5E 954Magusaine
Taumatiin5E 957magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Neohesperidiin DC5E 959Magusaine
Maltitool5:
1) tahke maltitool
2) maltitoolisiirup
E 965magusaine, stabilisaator, emulgaator
Laktitool5E 966Magusaine
Ksülitool5E 967magusaine, niiskusesäilitaja, stabilisaator, emulgaator, paksendaja
Quillaia ekstraktE 999vahustusaine
InvertaasE 1103stabilisaator
LüsotsüümE 1105Säilitusaine
PolüdekstroosE 1200mahuaine, stabilisaator, paksendaja, niiskusesäilitaja
PolüvinüülpürrolidoonE 1201stabilisaator
PolüvinüülpolüpürrolidoonE 1202stabilisaator
Oksüdeeritud tärklisE 1404emulgaator, paksendaja
MonotärklisfosfaatE 1410stabilisaator, paksendaja
DitärklisfosfaatE 1412stabilisaator, paksendaja
Fosfaaditud ditärklisfosfaatE 1413stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisfosfaatE 1414emulgaator, paksendaja
Atsetüülitud tärklisE 1420stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisadipaatE 1422stabilisaator, paksendaja
HüdroksüpropüültärklisE 1440emulgaator, paksendaja
HüdroksüpropüültärklisfosfaatE 1442stabilisaator, paksendaja
NaatriumoktenüülsuktsinaattärklisE 1450stabilisaator, paksendaja, emulgaator
Atsetüülitud oksüdeeritud tärklisE 1451Paksendaja
TrietüültsitraatE 1505stabilisaator
GlütserüültriatsetaatE 1518niiskusesäilitaja
Propaan-1,2-diool (propüleenglükool) E 1520lisaainete kandja
Polüetüleenglükool 6000lisaainete kandja
X