E-ained toidus.

Erinevate toiduainete valik kauplustes on viimastel aastatel suurenenud. Eestlane tunneb üha rohkem huvi selle vastu, mida ta sööb.

Paljud pakendatud toiduained sisaldavad lisaaineid, mis peavad olema ka pakendil toodud kas rühma- ja lisaaine nimetusena või Euroopa Liidus kehtiva E-koodi abil.

Mis on E-ained?

Toiduainete lisaained on ained, mida lisatakse toiduainetesse tahtlikult toiduainete töötlemisel eesmärgiga pidurdada nende riknemist, parandada välimust, struktuuri, maitset, aroomi või mõnda muud omadust.

Lisa- ehk e-ained on mitmesuguse päritoluga. Esimeses rühma moodustavad ained, mis on eraldatud toiduainetest või muust elusast ainest. Siia kuuluvad agar-agar (E 406) ja karragenaan (E 407) merevetikatest, letsitiin (E 322) sojaubadest, pektiin (E 440) puuviljadest, naatriumkaseinaat piimast jne.

Teise rühma moodustavad ained, mis esinevad küll toiduainetes, kuid on saadud sünteesimise teel. Neid aineid nimetatakse ka loodusidentseteks. Näitena võib tuua antioksüdandina kasutatava askorbiinhappe (E-300) ja kollase värvaine beetakarotiini (E160a).

Kolmanda rühma moodustavad ained, millel ei ole looduses analoogi. Sellisesse rühma kuuluvad näiteks tehismagusaine sahhariin, antioksüdant butüülhüdroksüanisool (E320) ja paljud teised.

Kas e-ained toidus on ohutud?

Toidu lisaained on ohtlikkuse seisukohast toidumürgistuste, tasakaalustamata toitumise, tööstuslike saasteainete, toiduainetest looduslikult esinevate mürgiste ainete ja pestitsiidide järel alles kuuendal kohal. See aga ei tähenda, et toidu lisaainetele ei pöörata piisavalt tähelepanu.

Tootja peab tervishoiuorganitele teatama, et toidu lisaaine toimib efektiivselt. Lisaainet peab olema võimalik valmis toiduaines määrata ning ta ohutus peab olema tagatud.

Lisaainete ohutust kontrollitakse loomkatsetega ja kui avastatakse mingi oht, on toiduainetesse lubatavad hulgad 100 korda väiksemad nendest , mis loomkatsetes ei tekita enam ohtu.

Samal ajal võivad mõned looduslikud toiduained sisaldada neidsamu aineid ainult 5-50 korda vähem. Nii ei saa me alati öelda, et toiduained, millesse on tahtlikult lisatud lisaaineid, oleksid ohtlikumad kui looduslikud.

Näiteks võivad köögiviljad sisaldada rohke lämmastikväetisega väetamise ja jaheda suve korral suurema koguse nitriteid, kui kasutatakse konservantidena.

Uute lisaainete ohutuse uuringute eest peavad maksma toiduainetetööstuse ettevõtted. See töö on väga pikaajaline ning võib maksta väga suuri summasid. Seepärast eelistatakse kasutada juba testitud lisaaineid.

Eestis juhindutakse Euroopa Liidus kehtestatud nõuetest toidu lisaainete kohta ning loa lisaainete kasutamiseks annab Riigi Tervisekaitse Keskus.

Milleks lisatakse toiduainetesse lisaaineid?

Enamik lisaaineid aitab kas paremini säilitada toiduaine toiteväärtust ja maitset, surub alla ohtlike mikroobide arengu või parandab konsistentsi, maitset ja/või aroomi. On ka selliseid e-aineid, mida lisatakse, et toidukaup tunduks tarbijale ligitõmbavam.

Lisaainete hulka kuuluvad ka kunstlikud magusained, millega magustatud toiduaineid tarvitavad diabeetikud ja inimesed, kellel on probleemiks liigne kehakaal.

Enamikes arenenud riikides on seadusega määratud, milliseid lisaaineid ja millistes kogustes on lubatud kasutada. Need peab ära näitama ka pakendil. Ka Eestis on mõningaid lisaaineid kasutatud aastakümneid, kuid tarbijatel ei ole sellest aimu.

Alates 1. jaanuarist 1995 peavad pakendatud toiduainetel olema näidatud kasutatud lisaained rühma ja lisaaine nimetusega või EL maades kehtiva numbrilise koodiga (E-numbritega).

Enamkasutatavad e-ained toidus.

Lisaained jaotatakse nende toime alusel rühmadesse. Mõni lisaaine võib toimida ka näiteks nii konservandina kui ka antioksüdandina.

Tuntumad lisaainete rühmad on:

  • toiduvärvid E 100 ….E 199
  • konservandid E 200 … E 299
  • antioksüdandid E 300 … E 399
  • emulgaatorid, stabilisaatorid ja paksendajad E 400 … E 499
  • mitmesugused muud e-ained alates E 500


Lisaainete rühmad

Lisaained jaotatakse tulenevalt nende põhifunktsioonist rühmadeks, kuid kuulumine põhirühma ei välista lisaainete teisi funktsioone. Lisaainete rühmad on järgmised:
1) toiduvärvid – ained, mis annavad toidule värvi või parandavad seda;
2) säilitusained ehk konservandid – ained, mis pikendavad toidu säilimisaega, kaitstes seda mikrobioloogilise riknemise eest;
3) antioksüdandid – ained, mis pikendavad toiduaine säilimisaega, kaitstes seda oksüdeerumisprotsessidest tingitud riknemise eest (rasva rääsumine, värvuse muutumine ja muud sellised muutused);
4) vahutamisvastased ained – ained, mis väldivad või vähendavad vahu teket;
5) kergitusained või küpsetuspulber – ained või segud, millest vabaneva gaasi tõttu suureneb taigna maht;
6) emulgaatorid – ained, mis muudavad toidus kaks või enam segunematut koostisfaasi homogeenseks emulsiooniks või säilitavad tekkinud emulsiooni;
7) stabilisaatorid – ained, mis säilitavad toidu füüsikalis-keemilist seisundit (sealhulgas kahe või enama segunematu faasi ühtlast dispersiooni) ning säilitavad või tugevdavad toidu värvust;
8) paksendajad – ained, mis suurendavad toiduaine viskoossust;
9) tardained – ained, mis tugevdavad puu- ja köögiviljatoodete konsistentsi või annavad koos želeerivate ainetega tugeva tarde;
10) želeerivad ained – ained, mis annavad toiduainele tarde;
11) paakumisvastased ained – ained, mis vähendavad toiduosakeste kokkukleepuvust;
12) jahu parendajad – ained, mida lisatakse jahule küpsetusomaduste või värvuse parandamiseks;
13) lõhna- ja maitsetugevdajad – ained, mis tugevdavad toidule omast maitset ja lõhna või mõlemat;
14) glaseerained – ained, mida kasutatakse toidu välispinna katmiseks ning mis moodustavad sellel dekoratiivse läikiva või kaitsva kihi;
15) happesuse regulaatorid – ained, mis muudavad või reguleerivad toiduaine happelisust või aluselisust;
16) happed – ained, mis suurendavad toidu happelisust või annavad sellele vajaliku hapu maitse;
17) emulgeerivad soolad – ained, mis dispergeerivad juustuvalke ja soodustavad sellega rasvade ja teiste koostisosade homogeenset jaotumist;
18) magusained – ained (välja arvatud suhkrud), mis annavad toidule magusa maitse;
19) mahuained – ained (välja arvatud õhk ja vesi), mis suurendavad toidu mahtu tema energiasisaldust oluliselt suurendamata;
20) vahustusained – ained, mis võimaldavad gaasilise faasi homogeenset jaotumist toidus;
21) niiskusesäilitajad – ained, mis takistavad toiduaine kuivamist õhu toimel või soodustavad pulbrite lahustumist vesikeskkonnas;
22) propellandid – gaasid (välja arvatud õhk), mis suruvad toidu pakendist välja;
23) pakendamisgaasid – gaasid (välja arvatud õhk), mis surutakse pakendisse enne toidu pakendamist, pakendamise jooksul või pärast pakendamist;
24) modifitseeritud tärklised – keemiliselt töödeldud (kaasa arvatud happe või alusega hüdrolüüsitud või valgendatud) toidutärklis, mis on eelnevalt füüsikaliselt või ensümaatiliselt töödeldud;
25) kandjad – ained, millega lisaaineid lahustatakse, lahjendatakse, dispergeeritakse või töödeldakse mõne teise füüsikalise meetodiga nende kasutamise lihtsustamise eesmärgil, seejuures lisaaine tehnoloogilist funktsiooni muutmata;
26) sekvestrandid – ained, mis seovad toidus metalliioonid kompleksi;

Konservandid

Toiduained võivad rikneda kahel viisil. Esimesel, mis kujutab ohtu inimese tervisele, võivad toiduainetes arenevad bakterid, pärmid või hallitusseened põhjustada toiduinfektsioone või toota mürke. Teisel juhul võib toiduaine riknedes kaotada iseloomuliku maitse, halveneb välimus jne.

Ühed vanimad konservandid on nitritid (E 249 ja E 250), mida esialgselt lisati lihale ja lihatoodetele ilusa roosa värvuse andmiseks. Alles hiljem avastati, et nitritid suruvad alla bakterite, sealhulgas botulismitekitaja elutegevuse.

Tänapäeval on aga teada , et nitritid võivad reageerides toiduainetes erinevate amiinidega anda kantserogeenseid nitrosoamiine. Vaatamata sellele on nitritite kasutamine siiani enamikes maades lubatud, kuna antimikrobiaalset toimet peetakse tähtsamaks kui nitrosoamiinide tekke ohtu. Nitrosoamiinide teket püütakse alla suruda lisades lihatoodetesse C- ja E- vitamiine.

Tuntud konservandid on ka sorbiin- ja bensoehape ning nende soolad, mida leidub ka mõnedes marjades.

Antioksüdandid

Toiduaine võib rikneda, kui halveneb selle maitse, välimus ning väheneb toiteväärtus. Tihti ei kaasne nende muutustega otsest ohtu tervisele, kuid inimesed ei taha selliseid toiduaineid osta. Tüüpiliseks näiteks on kooritud õunte ja kartulite tumenemine ja rasva rääsumine.

Laialdaselt kasutatakse antiöksüdantidena askorbiinhapet (E 300), mida lisatakse vorstidele ja sinkidele, õllele ja limonaadidele jne.

Teiste antioksüdantide grupi moodustavad sulfitid, mis toimivad samal ajal ka konservandina. Eriti laialdaselt kasutatakse neid puu- ja köögiviljade säilitamisel ning töötlemisel, samuti mahla- ja veinitööstuses. Kui sulfiteid on kasutatud, siis peab see olema märgitud ka pakendil. Mõningatel inimestel võivad sulfitid kutsuda esile allergia.

Toiduvärvid

Toidu lisaainetest on just toiduvärvid kutsunud esile kõige negatiivsema hoiaku. Nii mõnedki varem kasutatud toiduvärvid on osutunud ohtlikuks.

Toiduvärve kasutatakse eriti ohtrasti kondiitri- ja karastusjookide tootmisel, lisandina jogurtitele, jäätistele jne.

Toiduvärvide kasutamisega on paljudes riikides liiale mindud. Näiteks USA-s värvitakse umbes pool konservikirssidest punase toiduvärviga. Enne aga pleegitatakse kirsse sulfititega õlgkollaseks. Kokteilikirsse on võimalik värvida ka roheliseks. Suurbritannias värvitakse aga konservherneid ja -ube roheliseks. Laialdaselt on levinud suitsuvorstide värvimine punaseks.

Kollane toiduvärv tartratiin võib kümnest tuhandest inimesest kahel esile kutsuda allergia. Seepärast tasuks võimalusel alati lugeda pakendilt, mis on ilusa värvuse allikaks.

Kuntstlikud maitse- ja aroomiained ning nende intensiivistajad

Kui kasutatavaid kunstlikke toiduvärve on paarikümne ringis, siis maitse- ja aroomiaineid on tuhandeid. Toiduainetele lisatakse neid väga väikestes kogustes.

Neil ei ole ka E-numbreid ning ei nõuta nende eraldi väljatoomist pakendil. Nii ei saagi me teada, kui joome mustasõstra-maitselist teed, kas tegemist on kunstliku või loodusliku aroomiga.

Mõningaid aroomiaineid, näiteks kiivi-, banaani-, pirniaroome, osatakse väga hästi sünteesida. Kui lugeda pakendilt, millest on valmistatud kiivisiirup, siis selgub, et naturaalse kiiviga ei ole sellel midagi ühist.

Viinamarjamahla, sidrunhapet, kunstlikku kiiviaroomi, rohelist toiduvärvi ja konservanti sisaldavat vedelikku reklaamitakse meil vahel kui naturaalset.

Üks enamkasutatavaid liha maitsetugevdajaid on naatriumglutamaat, mida on aastatuhandeid rohkesti kasutatud hiina köögis.

Mõningatel inimestel võib aga rohke naatriumglutamaat toidus põhjustada haiguslikke nähtusi – näo ja rindkere punetust või valu, kuumatunnet, peavalu, mis kaovad poole tunni möödudes.

Seda nähtust on hakatud nimetama “hiina restorani sündroomiks”. Avalikkuse survel on hiina restoranid vähendanud selle maitseintensiivistaja koguseid toidus.

Kuidas suhtuda lisaainetesse?

Toiduainete ohutus on tänapäeval arenenud riikides paremini tagatud kui veel mõnikümmend aastat tagasi. Igas riigis koostavad tervishoiuorganid lubatavate lisaainete nimekirja, mis ei pea alati olema ühesugune.

Teadus võib tagada toiduainete ohutuse ainult tänapäeva teadmiste ja analüüsimetoodika tasemel. 100 %-line garantii see ei ole. Nii mõnedki toidu lisaained on kustutatud lubatavate nimekirjast.

Mõned tavalised toiduained võivad põhjustada allergiat. Ennekõike väikestel lastel esineb valguallergiat, seevastu ülitundlikkus e-ainete suhtes on üsna harv. Mõned lisaained võivad põhjustada üksikutel inimestel ülitundlikkusnähte, ehkki teiste jaoks on nad ohutud.

Inimesed, kes on allergilised aspiriini suhtes, võivad reageerida ka toidus kasutatavatele bensoe- ja sorbiinhappele. Reaktsiooni võivad tekitada ka pohlades ja jõhvikates leiduv bensoe-ja sorbiinhape. Sellisele ülitundlikkusele liitub tavaliselt ka asovärvaineallergia.

Aspiriinist, bensoe- ja sorbiinhappest ning asovärvainetest võib tekkida tursed, hingamisvaevused ja muud tervisehäired. Sulfitid ja antioksüdandid BHA ja BHT võivad tekitada erilaadseid allergiareaktsioone, eriti astmaatikud on tundlikud sulfitite ja teiste väävliühendite suhtes.

Siinkohal on loetletud mõned lisaained, mis võivad ülitundlikkusnähte tekitada:

Asovärvid

E102 Tartrasiin
E110 Paraoranzh
E123 Amarant
E124 Uuskoshenill
E151 Briljantmust

Säilitusained

E200 Sorbiinhape
E201 Naatriumsorbaat
E202 Kaaliumsorbaat
E210 Bensoehape
E211 Naatriumbensoaat
E214-219 Hüdroksübensoaadid
E220-227 Väävlishape ja sulfitid

Antioksüdandid

E320 Butüülhüdroksüanisool (BHA)
E321 Butüülhüdroksütolueen (BHT)

 E-ained tabelina

Lisaaine nimetus Numbriline tunnus E number2 Lisaaine rühm
1 2 3
Kurkumiin (75 300)3 E 100 Toiduvärv
Riboflaviin, riboflaviin-5´-fosfaat E 101 Toiduvärv
Tartrasiin (19 140) E 102 Toiduvärv
Kinoliinkollane, Quinoline Yellow (47 005) E 104 Toiduvärv
Päikeseloojangukollane, Sunset Yellow FCF, oran˛kollane S (15 985) E 110 Toiduvärv
Karmiin, karmiinhape, Cochineal (75 470) E 120 Toiduvärv
Asorubiin, karmoisiin (14 720) E 122 Toiduvärv
Amarant (16 185)4 E 123 Toiduvärv
Erkpunane 4R, Ponceau 4RCochineal Red A(16 255) E 124 Toiduvärv
Erütrosiin (45 430)4 E 127 Toiduvärv
Punane 2G, Red 2G (18 050)4 E 128 Toiduvärv
Võlupunane AC, Allura Red AC  (16 035) E 129 Toiduvärv
Patentsinine V, Patent Blue V (42 051) E 131 Toiduvärv
Indigokarmiin, indigotiin (73 015) E 132 Toiduvärv
Briljantsinine FCF, Brilliant Blue FCF (42 090) E 133 Toiduvärv
Klorofüll (75 810), klorofülliinid (75 815) E 140 Toiduvärv
Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid (75 815) E 141 Toiduvärv
Roheline S, Green S (44 090) E 142 Toiduvärv
Karamell, karamell I E 150a Toiduvärv
Sulfitkaramell, karamell II E 150b Toiduvärv
Ammooniumkaramell, karamell III E 150c Toiduvärv
Ammooniumsulfitkaramell, karamell IV E 150d Toiduvärv
Briljantmust BN, Brilliant Black BN, must PN,Black PN (28 440) E 151 Toiduvärv
Taimne süsi E 153 Toiduvärv
Pruun FK4 E 154 Toiduvärv
Pruun HT, Brown HT (20 285) E 155 Toiduvärv
Karoteenid:
1) karoteenide segud (75 130),
2) beeta-karoteen (40 800)
E 160a Toiduvärv
Annaato, biksiin, norbiksiin (75 120)4 E 160b Toiduvärv
Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin E 160c Toiduvärv
Lükopeen E 160d Toiduvärv
ß-apo-8´-karotenaal (C 30) (40 820) E 160e Toiduvärv
ß-apo-8´-karoteenhappe etüülester  (40 825) E 160f Toiduvärv
Luteiin E 161b Toiduvärv
Kantaksantiin4 E 161g Toiduvärv
Betaniin E 162 Toiduvärv
Antotsüaanid E 163 Toiduvärv
Kaltsiumkarbonaat (77 220) ja kaltsiumvesinikkarbonaat E 170 pinnatoiduvärv, paakumisvastane aine, stabilisaator
Titaandioksiid (77 891) E 171 Toiduvärv
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid (77491, 77492, 77499) E 172 Toiduvärv
Alumiinium4 E 173 Toiduvärv
Hõbe E 174 Toiduvärv
Kuld E 175 Toiduvärv
Litoolrubiin BK4 E 180 Toiduvärv
Sorbiinhape E 200 Säilitusaine
Kaaliumsorbaat E 202 Säilitusaine
Kaltsiumsorbaat E 203 Säilitusaine
Bensoehape E 210 Säilitusaine
Naatriumbensoaat E 211 Säilitusaine
Kaaliumbensoaat E 212 Säilitusaine
Kaltsiumbensoaat E 213 Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaat E 214 Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool E 215 Säilitusaine
Propüül-p-hüdroksübensoaat E 216 Säilitusaine
Propüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool E 217 Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaat E 218 Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool E 219 Säilitusaine
Vääveldioksiid E 220 Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumsulfit E 221 Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumvesiniksulfit E 222 Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumdisulfit E 223 Säilitusaine, antioksüdant
Kaaliumdisulfit E 224 Säilitusaine, antioksüdant
Kaltsiumsulfit E 226 Säilitusaine, antioksüdant
Kaltsiumvesiniksulfit E 227 Säilitusaine, antioksüdant
Kaaliumvesiniksulfit E 228 Säilitusaine, antioksüdant
Bifenüül E 230 Säilitusaine
Ortofenüülfenool E 231 Säilitusaine
Naatriumortofenüülfenolaat E 232 Säilitusaine
Nisiin E 234 Säilitusaine
Natamütsiin E 235 Säilitusaine
Heksametüleentetraamiin E 239 Säilitusaine
Dimetüüldikarbonaat E 242 Säilitusaine
Kaaliumnitrit E 249 Säilitusaine
Naatriumnitrit E 250 Säilitusaine, värvifiksaator
Naatriumnitraat E 251 Säilitusaine, värvifiksaator
Kaaliumnitraat E 252 Säilitusaine, värvifiksaator
Äädikhape E 260 säilitusaine, happesuse regulaator
Kaaliumatsetaadid E 261 säilitusaine, happesuse regulaator
Naatriumatsetaadid:
1) naatriumatsetaat
2) naatriumatsetaadi ja äädikhappe kompleks
E 262 Säilitusaine, happesuse regulaator, sekvestrant
Kaltsiumatsetaat E 263 Säilitusaine, stabilisaator, happesuse regulaator
Piimhape (L-, D-, DL-) E 270 happesuse regulaator
Propioonhape E 280 Säilitusaine
Naatriumpropionaat E 281 Säilitusaine
Kaltsiumpropionaat E 282 Säilitusaine
Kaaliumpropionaat E 283 Säilitusaine
Boorhape E 284 Säilitusaine
Naatriumtetraboraat (booraks) E 285 Säilitusaine
Süsinikdioksiid E 290 Pakendusgaas
Õunhape (DL-) E 296 happesuse regulaator
Fumaarhape E 297 happesuse regulaator
Askorbiinhape (L-) E 300 antioksüdant
Naatriumaskorbaat E 301 antioksüdant
Kaltsiumaskorbaat E 302 antioksüdant
Rasvhapete askorbüülestrid:
1) askorbüülpalmitaat
2) askorbüülstearaat
E 304 antioksüdant
Tokoferoolikontsentraat E 306 antioksüdant
Alfa-tokoferool E 307 antioksüdant
Gamma-tokoferool E 308 antioksüdant
Delta-tokoferool E 309 antioksüdant
Propüülgallaat E 310 antioksüdant
Oktüülgallaat E 311 antioksüdant
Dodetsüülgallaat E 312 antioksüdant
Isoaskorbiinhape E 315 antioksüdant
Naatriumisoaskorbaat E 316 antioksüdant
Butüülhüdroksüanisool (BHA) E 320 antioksüdant
Butüülhüdroksütolueen (BHT) E 321 antioksüdant
Letsitiin E 322 antioksüdant, emulgaator
Naatriumlaktaat E 325 antioksüdandi võimendaja, niiskusesäilitaja, mahuaine
Kaaliumlaktaat E 326 antioksüdandi võimendaja, happesuse regulaator
Kaltsiumlaktaat E 327 happesuse regulaator, jahu parendaja
Sidrunhape E 330 happesuse regulaator, antioksüdant, sekvestrant
Naatriumtsitraadid:
1) naatriumdivesiniktsitraat
2) naatriumvesiniktsitraat
3) naatriumtsitraat
E 331 happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator
Kaaliumtsitraadid:
1) kaaliumdivesiniktsitraat
2) kaaliumvesiniktsitraat
E 332 happesuse regulaator, sekvestrant, stabilisaator
Kaltsiumtsitraadid:
1) kaltsiumdivesiniktsitraat
2) kaltsiumvesiniktsitraat
3) kaltsiumtsitraat
E 333 happesuse regulaator, tardaine, sekvestrant
Viinhape [(L) (+)-] E 334 happesuse regulaator, sekvestrant, antioksüdant
Naatriumtartraadid:
1) naatriumvesiniktartraat
2) naatriumtartraat
E 335 stabilisaator, sekvestrant
Kaaliumtartraadid:
1) kaaliumvesiniktartraat
2) kaaliumtartraat
E 336 stabilisaator, sekvestrant
Naatriumkaaliumtartraat E 337 stabilisaator, sekvestrant
Ortofosforhape E 338 antioksüdant
Naatriumfosfaadid:
1) naatriumdivesinikfosfaat
2) dinaatriumvesinikfosfaat
3) trinaatriumfosfaat
E 339 happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaaliumfosfaadid:
1) kaaliumdivesinikfosfaat
2) dikaaliumvesinikfosfaat
3) trikaaliumfosfaat
E 340 happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaltsiumfosfaadid:
1) kaltsiumvesinikfosfaat
2) dikaltsiumfosfaat
3) trikaltsiumfosfaat
E 341 happesuse regulaator, jahu parendaja, tardaine, kergitusaine, paakumis- vastane aine, veesiduja
Magneesiumfosfaadid:
1) magneesiumdivesinikfosfaat
2) magneesiumvesinikfosfaat
E 343 happesuse regulaator, paakumisvastane aine
Naatriummalaadid:
1) naatriumvesinikmalaat
2) naatriummalaat
E 350 happesuse regulaator, niiskusesäilitaja
Kaaliummalaadid:
1) kaaliumvesinikmalaat
2) kaaliummalaat
E 351 happesuse regulaator
Kaltsiummalaadid:
1) kaltsiumvesinikmalaat
2) kaltsiummalaat
E 352 happesuse regulaator
Metaviinhape E 353 happesuse regulaator
Kaltsiumtartraat E 354 happesuse regulaator
Adipiinhape E 355 happesuse regulaator
Naatriumadipaadid E 356 happesuse regulaator
Kaaliumadipaadid E 357 happesuse regulaator
Merevaikhape E 363 happesuse regulaator
Ammooniumtsitraat E 380 happesuse regulaator
Kaltsiumdinaatriumetüleendiamiintetraatsetaat (EDTA kaltsiuminaatriumisool) E 385 antioksüdant, säilitusaine, sekvestrant
Algiinhape E 400 Paksendaja, stabilisaator
Naatriumalginaat E 401 paksendaja, stabilisaator, ˛eleeriv aine
Kaaliumalginaat E 402 Paksendaja, stabilisaator
Ammooniumalginaat E 403 Paksendaja, stabilisaator
Kaltsiumalginaat E 404 paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine, vahutamisvastane aine
Propüleenglükoolalginaat E 405 Paksendaja, emulgaator
Agar E 406 paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
Karrageen
E 407 paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
Tselluloosi sisaldav karrageen
E 407a Paksendaja
Jaanileivapuujahu E 410 Paksendaja, stabilisaator
Guarkummi E 412 Paksendaja, stabilisaator
Tragakant E 413 emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Kummiaraabik E 414 Paksendaja, stabilisaator
Ksantaankummi E 415 Paksendaja, stabilisaator
Karaiakummi E 416 Paksendaja, stabilisaator
Tarakummi E 417 Paksendaja, stabilisaator
Gellankummi E 418 paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Sorbitool5:
1) tahke sorbitool
2) sorbitoolisiirup
E 420 magusaine, niiskusesäilitaja, sekvestrant, emulgaator
Mannitool5 E 421 magusaine, paakumisvastane aine
Glütserool E 422 niiskusesäilitaja
Rivieri titaanjuur
1) Rivieri titaanjuure jahu
2) Rivieri titaanjuurest saadud glükomannaan
E 425 paksendaja, stabilisaator, emulgaator, želeeriv aine
Polüoksüetüleen(40)stearaat E 431 emulgaator
Polüsorbaat 20 E 432 emulgaator
Polüsorbaat 80 E 433 emulgaator
Polüsorbaat 40 E 434 emulgaator
Polüsorbaat 60 E 435 emulgaator
Polüsorbaat 65 E 436 emulgaator
Pektiinid:
1) pektiin
2) amiiditud pektiin
E 440 paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Fosfatiidhappe ammooniumisoolad E 442 emulgaator
Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat E 444 emulgaator, stabilisaator
Kampoli glütseroolestrid E 445 emulgaator, stabilisaator
Difosfaadid:
1) dinaatriumdivesinikdifosfaat
2) trinaatriumvesinikdifosfaat
3) naatriumdifosfaat
4) dikaaliumdivesinikfosfaat
5) kaaliumdifosfaat
6) dikaltsiumdifosfaat
7) kaltsiumdivesinikdifosfaat
E 450 emulgaator, stabilisaator, happesuse regulaator, kergitusaine, sekvestrant, veesiduja
Trifosfaadid:
1) pentanaatriumtrifosfaat
2) pentakaaliumtrifosfaat
E 451 sekvestrant, happesuse regulaator
Polüfosfaadid:
1) naatriumpolüfosfaat
2) kaaliumpolüfosfaat
3) naatriumkaltsiumpolüfosfaat
4) kaltsiumpolüfosfaat
E 452 emulgaator, stabilisaator, sekvestrant, veesiduja
Beeta-tsüklodekstriin E 459 stabilisaator
Tselluloos:
1) mikrokristalne tselluloos
2) pulbertselluloos
E 460 emulgaator, paakumisvastane aine
Metüültselluloos E 461 emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Hüdroksüpropüültselluloos E 463 emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos E 464 emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Metüületüültselluloos E 465 emulgaator, stabilisaator, paksendaja, vahustusaine
Naatriumkarboksümetüültselluloos, karboksümetüültselluloos
E 466 Paksendaja, stabilisaator
Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloos E 468 Paksendaja
Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos E 469 Paksendaja
Rasvhapete soolad:
a) rasvhapete naatriumi-, kaaliumi- ja kaltsiumisoolad
b) rasvhapete magneesiumisoolad
E 470 emulgaator, stabilisaator, paakumisvastane aine
Rasvhapete mono- ja diglütseriidid E 471 emulgaator, stabilisaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid:
a) äädikhappega
b) piimhappega
c) sidrunhappega
d) viinhappega
e) mono-ja diatsetüülviinhappega
f) äädik- ja viinhappe seguga
E 472 emulgaator, stabilisaator, sekvestrant
Rasvhapete sahharoosestrid E 473 emulgaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid E 474 emulgaator
Rasvhapete polüglütseroolestrid E 475 emulgaator
Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid E 476 emulgaator
Rasvhapete propüleenglükoolestrid E 477 emulgaator
Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid E 479b emulgaator
Naatriumlaktülaadid E 481 emulgaator, stabilisaator
Kaltsiumlaktülaadid E 482 emulgaator, stabilisaator
Stearüültartraat E 483 jahu parendaja
Sorbitaanmonostearaat E 491 emulgaator
Sorbitaantristearaat E 492 emulgaator
Sorbitaanmonolauraat E 493 emulgaator
Sorbitaanmonooleaat E 494 emulgaator
Sorbitaanmonopalmitaat E 495 emulgaator
Naatriumkarbonaadid:
1) naatriumkarbonaat
2) naatriumvesinikkarbonaat
3) naatriumkarbonaadi ja naatriumvesinikkarbonaadi segu 1:1
E 500 happesuse regulaator, kergitusaine, paakumisvastane aine
Kaaliumkarbonaadid:
1) kaaliumkarbonaat
2) kaaliumvesinikkarbonaat
E 501 happesuse regulaator, stabilisaator
Ammooniumkarbonaadid:
1) ammooniumkarbonaat
2) ammooniumvesinikkarbonaat
E 503 happesuse regulaator, kergitusaine
Magneesiumkarbonaadid:
1) magneesiumkarbonaat
2) magneesiumvesinikkarbonaat
E 504 happesuse regulaator, paakumisvastane aine, stabilisaator
Soolhape E 507 happesuse regulaator
Kaaliumkloriid E 508 Tardaine
Kaltsiumkloriid E 509 Tardaine
Magneesiumkloriid E 511 Tardaine
Tinakloriid E 512 antioksüdant
Väävelhape E 513 happesuse regulaator
Naatriumsulfaat ja naatriumvesiniksulfaat E 514 happesuse regulaator
Kaaliumsulfaat ja kaaliumvesiniksulfaat E 515 happesuse regulaator
Kaltsiumsulfaat E 516 jahu parendaja, sekvestrant, tardaine
Ammooniumsulfaat E 517 jahu parendaja, stabilisaator
Alumiiniumsulfaat E 520 Tardaine
Alumiiniumnaatriumsulfaat E 521 Tardaine
Alumiiniumkaaliumsulfaat E 522 happesuse regulaator, stabilisaator
Alumiiniumammooniumsulfaat E 523 stabilisaator, tardaine
Naatriumhüdroksiid E 524 happesuse regulaator
Kaaliumhüdroksiid E 525 happesuse regulaator
Kaltsiumhüdroksiid E 526 happesuse regulaator, tardaine
Ammooniumhüdroksiid E 527 happesuse regulaator
Magneesiumhüdroksiid E 528 happesuse regulaator, stabilisaator
Kaltsiumoksiid E 529 happesuse regulaator, jahu parendaja
Magneesiumoksiid E 530 paakumisvastane aine
Naatriumheksatsüanoferraat(II) E 535 paakumisvastane aine
Kaaliumheksatsüanoferraat(II) E 536 paakumisvastane aine
Kaltsiumheksatsüanoferraat(II) E 538 paakumisvastane aine
Naatriumalumiiniumfosfaat E 541 happesuse regulaator, emulgaator
Amorfne ränidioksiid E 551 paakumisvastane aine
Kaltsiumsilikaat E 552 paakumisvastane aine
Magneesiumsilikaadid:
1) magneesiumsilikaat
2) magneesiumtrisilikaat
E 553a paakumisvastane aine
Talk (asbestivaba) E 553b paakumisvastane aine
Naatriumalumiiniumsilikaat E 554 paakumisvastane aine
Kaaliumalumiiniumsilikaat E 555 paakumisvastane aine
Kaltsiumalumiiniumsilikaat E 556 paakumisvastane aine
Bentoniit E 558 paakumisvastane aine
Alumiiniumsilikaat, kaoliin E 559 paakumisvastane aine
Rasvhapped E 570 stabilisaator, glaseeraine, vahutamisvastane aine
D(-)glükoonhape E 574 happesuse regulaator, kergitusaine
Glükoondeltalaktoon E 575 happesuse regulaator, kergitusaine
Naatriumglükonaat E 576 sekvestrant
Kaaliumglükonaat E 577 sekvestrant
Kaltsiumglükonaat E 578 happesuse regulaator, tardaine
Raud(II)glükonaat E 579 stabilisaator
Raud(II)laktaat E 585 stabilisaator
L(+)glutamiinhape E 620 lõhna- ja maitsetugevdaja
Naatriumvesinikglutamaat E 621 lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaaliumvesinikglutamaat E 622 lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsiumglutamaat E 623 lõhna- ja maitsetugevdaja
Ammooniumvesinikglutamaat E 624 lõhna- ja maitsetugevdaja
Magneesiumglutamaat E 625 lõhna- ja maitsetugevdaja
Guanüülhape E 626 lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-guanülaat
E 627 lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5′-guanülaat
E 628 lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-guanülaat
E 629 lõhna- ja maitsetugevdaja
Inosiinhape E 630 lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-inosinaat
E 631 lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5′-inosinaat
E 632 lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-inosinaat
E 633 lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5′-ribonukleotiidid
E 634 lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5′-ribonukleotiidid
E 635 lõhna- ja maitsetugevdaja
Glütsiin ja tema naatriumisool
E 640 lõhna- ja maitsetugevdaja
Tsinkatsetaat
E 650
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dimetüülpolüsiloksaan E 900 vahutamisvastane aine, emulgaator, paakumisvastane aine
Meevaha E 901 Glaseeraine
Candelilla vaha E 902 Glaseeraine
Karnaubavaha E 903 Glaseeraine
Shellak E 904 Glaseeraine
Mikrokristalne vaha E 905 Glaseeraine
Montaanhappe estrid E 912 Glaseeraine
Oksüdeeritud polüetüleenvaha E 914 Glaseeraine
L-tsüsteiin E 920 jahu parendaja
Karbamiid E 927b jahu parendaja
Argoon E 938 pakendusgaas
Heelium E 939 pakendusgaas
Lämmastik E 941 pakendusgaas
Dilämmastikmonooksiid E 942 Propellant
Butaan
E 943a
propellant
2-metüülpropaan
E 943b
propellant
Propaan
E 944
Propellant
Hapnik E 948 pakendusgaas
Vesinik
E 949
pakendusgaas
Atsesulfaamkaalium (atsesulfaam K) 5 E 950 Magusaine
Aspartaam5 E 951 magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Tsüklamiinhape ja tema naatriumi- ning kaltsiumisool5 E 952 Magusaine
Isomalt (isomaltitool)5 E 953 magusaine, paakumisvastane aine, mahuaine, glaseeraine
Sahhariin ja tema naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisool5 E 954 Magusaine
Taumatiin5 E 957 magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Neohesperidiin DC5 E 959 Magusaine
Maltitool5:
1) tahke maltitool
2) maltitoolisiirup
E 965 magusaine, stabilisaator, emulgaator
Laktitool5 E 966 Magusaine
Ksülitool5 E 967 magusaine, niiskusesäilitaja, stabilisaator, emulgaator, paksendaja
Quillaia ekstrakt E 999 vahustusaine
Invertaas E 1103 stabilisaator
Lüsotsüüm E 1105 Säilitusaine
Polüdekstroos E 1200 mahuaine, stabilisaator, paksendaja, niiskusesäilitaja
Polüvinüülpürrolidoon E 1201 stabilisaator
Polüvinüülpolüpürrolidoon E 1202 stabilisaator
Oksüdeeritud tärklis E 1404 emulgaator, paksendaja
Monotärklisfosfaat E 1410 stabilisaator, paksendaja
Ditärklisfosfaat E 1412 stabilisaator, paksendaja
Fosfaaditud ditärklisfosfaat E 1413 stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisfosfaat E 1414 emulgaator, paksendaja
Atsetüülitud tärklis E 1420 stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisadipaat E 1422 stabilisaator, paksendaja
Hüdroksüpropüültärklis E 1440 emulgaator, paksendaja
Hüdroksüpropüültärklisfosfaat E 1442 stabilisaator, paksendaja
Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis E 1450 stabilisaator, paksendaja, emulgaator
Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis E 1451 Paksendaja
Trietüültsitraat E 1505 stabilisaator
Glütserüültriatsetaat E 1518 niiskusesäilitaja
Propaan-1,2-diool (propüleenglükool)
 E 1520
lisaainete kandja
Polüetüleenglükool 6000
lisaainete kandja

Otsimiseks alusta kirjutamist ja vajuta ENTER